3/7-20 Trolleholms Gods  Frötork.

Installation av 2st 60W, D-klassade LED-armaturer på 6900lm i frö torks byggnad.

30/6-20 Brf. Fridhem 1 i Eslöv.

Här installerar Sonny en dubbel billaddare Aura 2x22kW från Charge Amp samt kopplar in den på fastighetens nätverk för att kunna ha ett debiterings program i en molntjänst. Detta i sammarbete med Storel Helsingborg.

9/6-20  Hårcompaniet i Hörby

Installation av skyltbelysning till frisör , styrs av astro ur vid central.

2/6-20 Biogaia Produktion AB

Praktikant Oscar Karlsson installerar belysning under skärmtak åt reservkraft generatorerna.

1/6-20 Konsthallen Malmö

Anders installerat utställande konstnärs neon rör inkl. drivdon i tak.