1/6-20 Konsthallen Malmö

Anders installerat utställande konstnärs neon rör inkl. drivdon i tak.

25/5-20 Trolleholms Gods, Trädgårdshuset

Anders förlagt rör och kabel i mark samt kopplat in nyrenoverad antik lyktstolpe.

20/5-20 Biogaia Produktion i Eslöv

Här håller Sonny på med att koppla in reservkraft aggregat som ska gå in vid strömavbrott 400 Ampere.

18/5-20 Byte elcentral hos kund i Höör

Här byts gammal gängsäkrings central till normcentral kompl med 2st jordfelsbrytare.

15/5-20 Biogaia produktion i Eslöv

Peter installerer fler kablar i driftcentral för produktions linjer. Iförd i renrums utrustning.