13/5-20 Trolleholms Gods Verkstad.

Installation av LED-armaturer i verkstad som används för div reperationer på maskiner m.m

11/5-20 Pumphus "Läppan" Trolleholm

Installation av reserv hydrofor pump som försörjer hus i närheten samt slottet.

22/5- 20 Trolleholms Gods

Div. servicearbete på Trolleholms Gods driftcenter.